Kvíz
Miesto zobrazené na fotografii je...Zobraziť sériu
Správna odpoveď

Gorlice, Sekowa, Ropica Górna

Spišská Belá, Strážky

Hluboká

Veveří  Pokračovať
image