Začiatočné písmená miest
A   B   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   Z   Ł  

( začiatočné písmená miest )

image